Elföreskrifter - Garviks Camping

På Garviks Camping har alla tillgång till 10A elstolpeuttag och det är av stor betydelse att alla följer campingens elföreskrifter. Det är viktigt att rätt typ av kabel och anslutning används och att inga skarvar finns fram till vagnen. Föreskrifterna har tagits fram i enlighet med gängse standarder och vad som är vanligt inom camping och fritid.

Viktig information


Reglerna för användande av el är framtagna för att säkerställa en säker camping!

Elföreskrifter för Garviks Camping:
Gällande elföreskrifter på GC 
 

Det är ditt ansvar som gäst på campingen att följa dessa elföreskrifter.
Fråga oss om du det är något du undrar.