Ordningsregler

pdf Ladda ner pdf-version

För allas trivsel gäller följande ordningsregler vid vistelse på Garviks Camping.

I samband med incheckning, betalning av medlems- eller säsongsavgift har campinggästen bekräftat att man godkänt nedanstående regelverk och förbundit sig till att rätta sig efter densamma. Korrigeringar kan ske under säsong och anslås då på anslagstavlan vid Receptionen.

ÖPPNING
Innan Campingen har öppnat får inga enheter stå på Campingen.

PLACERING / IN- OCH UTFART
Ingen husvagn får utplaceras utan godkännande av Vaktmästaren.
När vi sätter upp vår vagn och tillhörande tält är det vår skyldighet att se till att vi ej sprider ut oss onödigt mycket. Husvagn + tält samt ca. 2 meter framför är OK men det är max!
Så kallade ryggsäckar tillhör inte förtält enligt våra regler och är således inte tillåtna.
Garviks Campingklubb ansvarar för hur vagnarna står uppställda.
Det rekommenderade avståndet är 5 meter.

HÄNSYN
En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen med undantag av vuxen-danskvällar, då gäller kl 01.00 och 07.00.

Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. kan föranleda omedelbar avhysning utan återbetalning för resterande tid på Garviks Camping.

FARTBEGRÄNSNING
Fartbegränsning gäller inom campingen. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

ANSVAR
När man inte vistas i förtältet får under inga omständigheter elvärmare eller liknande vara i gång. Elvärmare, gasolvärmare, kupévärmare, levande ljus och värmeljus och liknande får ej lämnas utan tillsyn. (Brandmyndighetens direktiv)

Ur miljöhänseende ber vi Er även att vara sparsamma med elförbrukningen och ej ha på värmen på när Ni inte vistas på campingen.

GRILLAR
Kolgrillar måste hanteras på ett säkert sätt och får aldrig lämnas obevakad innan den är släckt.

BRANDVARNARE
För allas säkerhet rekommenderar vi brandvarnare i husvagn och förtält.

GASOL
Anslutningar på gasolinstallationen i husvagnar/husbilar skall vara kontrollerad vartannat år. Gasolinstallationen skall vara godkänd. Kontrollera även slangar och anslutningar till era gasolvärmare och gasolgrillar.

ELSLADDAR

För allas säkerhet så måste alla följa de elföreskrifter som gäller för campingen.
Se separata föreskrifter.

SPILLVATTEN
Lunga alternativt slutet kärl skall användas till spillvatten från husvagnen. Dessa töms och rengörs på avsedd plats vid Servicehusen.

DJURÄGARE
Djurägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad och plocka upp efter ditt djur. Rastning ska ske utanför campingplatsen. Djuren får inte bada i badvikarna inom campingområdet.

LEK & BOLLSPEL
Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Hänvisa dem till platser avsedda för lek m.m. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras. 

SOPOR
På vår vildmarkscamping sopsorterar vi alla för miljöns skull.

GROVSOPOR
För Grovsopor hänvisar vi vänligt men bestämt till Återvinningscentralen i Strömstad, där det är gratis att lämna.

SKRÄPFRITT
Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Om du krattar ihop barr, vänligen ta bort högen.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som Du själv önskar finna dem.

STÄDNING
Vår personal städar kök, disk, toaletter och dusch/service-hus varje dag under högsäsong.

BÅTAR/BILAR

AVRESA/UTCHECKNING
När ni lämnar er plats ska den vara städad och iordningställd.

INFÖR STÄNGNING
Observera att vi inte tillåter att någons privata utrustning ställs in i Campingens utrymmen. Förvaring av golv och övrigt ska plockas ihop varje år och läggas på de ställen som Vaktmästaren/Campingen hänvisar (alt. fraktas bort från Campingen). Se utsänd karta (eller här). När Campingen är stängd för säsongen får inga enheter stå kvar på Campingen.

UTHYRNING
Uthyrning av uppställd enhet på Campingen är förbjudet.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM:

Ett litet utdrag ur föreningens stadgar:
Campingen skall verka för en familjevänlig camping, och erbjuda möjligheter för alla åldrar till rekreation i en naturlig kustmiljö. Campingen skall värna skogen, klipporna, stränderna och i minsta möjliga mån göra ingrepp i naturen.

Allt för att åstadkomma en camping som är attraktiv år efter år, och på så sätt skapa kontinuitet bland campingens medlemmar och gäster.

Avslutningsvis har denna skrift tillkommit på begäran av många på Campingen och syftar till att göra det lite lättare för oss alla.

Varmt välkomna till en härlig säsong på vår underbara och natursköna Camping!

Styrelsen för Garviks Camping Ek.förening
2021-07-07

Ordningsregler version 1.3