Kölista för säsongsplats

Viktig information!
Ni ansvarar för att vi har rätt information om er - kontrollera uppgifterna och skicka ev. ändringar till webmaster.

Läs gärna "Fakta om säsongsplats..." för mer information om hur det fungerar med vår kölista.

Senaste uppdatering:
190725 - 2020 v1c, en person åter inlagt på sin ursprungliga plats (datorstrul)
200201 - 2020 v2 - Nya ansökningar på slutet av och efter sommaren/vintern
200530 - 2021 v1 - Bortglömde ansökningar i receptionen har lagts till samt att 18 personer på toppen har tagits bort. Mail har skickats till samtliga på denna lista.
200620 - 2021 v2 - Enstaka nya ansökningar
200704 - 2021 v3 - En missad har lagts till, samt tillagda nya ansökningar.
200715 - 2021 v3B - intressent lagts till igen på nr 26 på listan efter fel vid "omsökning"
210304 - 2021 v4 - Nya ansökningar från sommaren, hösten och vintern
210716 - 2022 v1 - De som fått plats 2021 samt de som ej besvarat mailutskicket borttagna från listan.
220625 - 2023 v1 - Nya intresseanmälningar och borttagning av de som fått säsongsplats 2022 samt de som tacket nej eller inte besvarat utskicket (enligt reglerna).
220714 - 2023 v2 - 3 st korrigeringar efter kontroll och uppföljning


Med avseende på GDPR så har några kolumner lagts dolda och epost-adresser har "maskerats" - men ni bör själva känna igen epost-adressen vi har registrerats så ni inte missar att meddela oss om ny/annan epost vid behov. Det är ert ansvar att vi har rätt epost på listan.

Viktig information
Tekniska fel kan uppstå ibland med hemsida, formulär och e-post.
Vi förbehåller oss därför rättan att utföra ändringar i efterhand i enskilda fall.